Byutvikling og miljø

Tirsdag 3. februar arrangerte Haugesund Venstre et seminar om byutvikling og miljø. Arkitekt Kirsti Sveindal, byantikvar Trygve Eriksen Jr., Arne Valen fra Kirkens Bymisjon og John Terje Nordskog, nestleder i Vestnorsk transportarbeiderforening holdt alle innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bergesenhuset på Vibrandsøy

Bergesenhuset på Vibrandsøy
Foto: Trygve Eriksen Jr.

Grunnen til at Venstre arrangerte dette seminaret var for å få innspill til det pågående arbeidet med nytt program for kommunevalget i år.

– Det var hyggelig at flere utenfor partiet kom og delte sine tanker og innspill med oss. Dette er viktig for oss å ta med oss i det videre arbeidet, sier leder i programkomiteen og lokallagsleder Marius W. Rønnevik.

– Vi fikk mange gode innspill både på det som gjelder fortetning i sentrum fra en utbyggers ståsted, samt mange gode ideer fra arkitekt Kirsti Sveindal. I tillegg fikk vi et godt innlegg fra Trygve Eriksen Jr. om arbeidet med Vibrandsøy og hva som trengs for å sikre at dette unike området blir ferdigstillt og tatt i bruk av byens befolkning. Vi har vœrt pådriver for dette prosjektet i kommunen så vel som i fylket. Videre blir det vikitg å sikre egenkapital slik at vi kan søke penger fra fylke og stat om videre restaurering, og dessuten er det naturligvis helt nødvendig å sikre båtforbindelse ut. Da er det viktig at Venstre kommer i posisjon både i fylket og kommunen etter valget, sier Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde.

Arne Valen snakket varmt om hvor viktig det er med en by med rom for alle, mens John Terje Nordskog hadde et engasjert innlegg om tilrettelegging for kollektivtransport i bykjernen.

– Første utkast til Venstres kommuneprogram skal etter planen vœre ferdig 15. mars. Deretter håper vi på mange innspill fra medlemmer før det endelige programmet vedtas 20. april, avslutter Rønnevik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**