Godt grunnlag for enighet

Bystyret skal 23. februar vedta sin høringsuttalelse til konseptvalget for en fast fjordforbindelse over Oslofjorden. Formannskapet innstiller 5. februar. Det bør bli bred enighet mellom partiene i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tunnel

Foto: Microsoft

Rådmannen foreslår først og fremst at det er avgjørende å få lagt innfartsveien til havna/Jeløy i tunnel. Det burde ikke være vanskelig for politikerne å være enig i det.

Dernest foreslår rådmannen å gå videre med nærmere utredninger, men ikke med bro fra Moss/Jeløy fordi det medfører for store inngrep i natur- og kulturområder. Ut fra folks innspill og oppslutning om flere aksjoner mot bro, er det vanskelig å se for seg at noen skal være uenig i det.

Dobbeltspor

Foto: ?

Rådmannen foreslår videre å se nærmere på en veitunnel, men at jernbane også må med i videre utredning. Den nasjonale målsettingen med å få mer gods over fra vei til bane og båt trekkes fram, og det burde tilsi at et bredt flertall av politikerne er enig i den forutsetningen og sier ja. Med fremtidens teknologi kan det bli mulig å bygge en slik løsning sammen som rør- eller senketunnel.

Det siste momentet rådmannen trekker fram er å se en videre utredning i sammenheng med den utredningen som gjøres om havnestrukturen i Oslofjorden. Det vil også bygge opp under målet om å få mer gods på bane og båt.

Alt i alt har bystyret nå et godt grunnlag for å stå sammen om en viktig sak for Moss som også har nasjonal betydning. I dette tilfellet vil det som er best for Moss også være best for Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**