Nei til søndagsåpne butikker

Butikkhyller, x

Regjeringspartiene H og FrP gikk til valg på å åpne opp for søndagsåpne butikker. Imidlertid er det mye som tyder på at hverken flertallet av befolkningen eller handelsstanden selv ønsker en liberalisering slik Regjeringen jobber for. Harstad Venstre vil ikke gi sin støtte til regjeringens forslag, ei heller til hybrid-løsningen som er foreslått fra vårt eget parti. Styret i Harstad Venstre har derfor vedtatt følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Norsk Gåsehud. Butikk

Foto: RH

Regjeringspartiene H og FrP gikk til valg på å åpne opp for søndagsåpne butikker. Denne lovendringen ønsker de nå å legge frem som et forslag for Stortinget. Regjeringen har imidlertid ikke flertall for en slik lovendring i Stortinget i dag, og er avhengig av støtte fra andre partier. Venstre støtter prinsippet, men har en variant av forslaget som ser ut til å kunne få flertall i Stortinget på det nåværende tidspunkt. Venstres forslag baserer seg på et ønske om å styrke lokaldemokratiet og gi kommunene mer valgfrihet. Av den grunn ønsker Venstre å la valget om å åpne opp for søndagshandel være opp til hver enkelt kommune.

Imidlertid er det mye som tyder på at hverken flertallet av befolkningen eller handelsstanden selv ønsker en liberalisering slik Regjeringen jobber for. Senest i desember viste en meningsmåling fra Sentio at hele 62% av befolkningen er i mot forslaget fra regjeringen. NHO og Virke har stilt seg negativ til en slik endring, og ser ingen fordeler for de interessene de representerer.

Akkurat like vanskelig som det vil være å holde nisjebutikken din stengt når H&M har åpent, vil det være å si at på denne siden av kommunegrensa skal vi holde stengt når nærmeste handelssentrum i nabokommunen er få mil unna. Dette er ikke frihet, det er tvang fordekt som liberalisering, og et være eller ikke være for mange selvstendige næringsdrivende. Den type næringsdrivende som skal skape mangfold. Den type næringsdrivende som Venstre ønsker å ta vare på og støtte med en god næringspolitikk og et fornuftig lovverk.

Harstad Venstre vil ikke gi sin støtte til regjeringens forslag, ei heller til hybrid-løsningen som er foreslått fra vårt eget parti. Det er på ingen måte et folkekrav at denne endringen skal finne sted, argumentene mot er mange og kommer fra ulike hold, og den vil ramme de minste aktørene i bransjen mest. Summen av dette gjør at vi bør unngå liberalisering kun for liberaliseringens skyld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**