Ønsker åpenhet om politikerhonorarer

Venstre fremmet i kommunestyret et forslag om å få en oversikt over honorarutbetalingene som den enkelte representant mottar i kraft av å representere Sola kommune i kommunale og interkommunale styreverv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre ønsker mest mulig åpenhet, også om politiske honorarer. Per idag er denne informasjonen enten vanskelig tilgjengelig, eller vanskelig forståelig. Honorarer utbetales av prosenter og promiller av varaordførers lønn, som igjen utbetales i prosenter av ordførers lønn. Da blir det komplisert.

I behandlingen av eierskapsmeldingen for Sola kommune, siterte Anja Berggård Endresen fra kommunens egne regler for styrehonorarerer: “Sola kommune skal bidra til å holde honorarene på et moderat nivå”.

På bakgrunn av dette, er det viktig at vi sikrer tilgjengelighet til beløpene som utbetales. Senere i år skal noen av disse satsene justeres, og da er det godt å kunne forholde seg til kronebeløp fremfor matematiske formler når vi skal avgjøre om vi legger oss på et moderat nivå peker Anja Berggård Endresen på.

Anja Berggård Endresen

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**