Uttalelse fra Orkdal Venstres årsmøte

Orkdal sjukehus må bevares som lokalsjukehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På ny er det planer om reduksjon i driften ved Orkdal sjukehus. Orkdal Venstre mener det er svært viktig for sjukehusets framtid at akuttfunksjonen består og utvikles. Tilbudet til folk i Orkdalsregionen vil ellers bli betydelig svekket. Derfor må akuttfunksjonen bestå. Orkdal Venstre vil alltid kjempe for og hegne om tilbudet ved Orkdal sjukehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**