Venstre vil la Naustet og Lanternen stå

Venstre er positive til Naustet & Lanternen og slike levende kunstinstallasjoner er det vi ønsker i sentrum og er i tråd med våre visjoner for økt aktivitet i sentrum og bruk av våre uteområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ifm at Naustet & Lanternen har fått avslag fra administrasjonen om leie av tomt tar Venstre dette opp i kommende bystytremøte 12.februar.

Skriftlig spørsmål til ordfører fra bystyrerepresentant Terje Cruickshank (Venstre).

Naustet & Lanternen

Naustet & Lanternen
Foto: Anita Overelv

I vinter har Bodø vært beriket av en kunstinstallasjon kjent som Naustet og Lanternen. Dette har vært med på å skape mer liv og røre i sentrum i vinterhalvåret hvor torgaktiviteten tradisjonelt har vært sterkt begrenset. Det er positivt at noe skjer i sentrum og bra å se at politiske visjoner og ønsker fra Nyholmerklæringen realiseres.
Venstre er positive til Naustet & Lanternen og slike levende kunstinstallasjoner er det vi ønsker i sentrum og er i tråd med våre visjoner for økt aktivitet i sentrum og bruk av våre uteområder.

Noen få dager etter at formannskapet enstemmig forlenget skjenkebevillingen for Naustet og Lanternen kan vi lese i media at administrasjonen har valgt å gå mot de folkevalgtes vilje ved å nekte å forlenge leieavtalen. Det er Venstres oppfattelse at når vi sa ja til forlenget skjenkebevilling at vi også da indirekte sa ja til forlengelse av tomteleieforholdet. En annen tolkning burde ha medført politisk involvering og behandling.

Mine spørsmål til ordføreren blir derfor:
Vil ordføreren ta initiativ til at problemstillingen omkring leieforholdet for Naustet og Lanternen kommer til politisk behandling?
Om så, vil ordføreren ta initiativ til at Naustet og Lanternen kan få fortsette sin virksomhet fram til administrasjonen har framlagt en sak og Bodø bystyre eller formannskapet har fått behandlet denne?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**