Generasjonsskifte i Nordre Aker Venstre

Det ble et generasjonsskifte da Andreas Skjæret og Ingeborg Briseid Kraft ble valgt som første- og andrekandidat på valglista til bydelsutvalget i Nordre Aker. Selv om begge har vært aktive i Venstre i flere år, har ingen av dem tidligere vært folkevalgt for partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Andreas er opprinnelig fra Hamar og bor nå i Vestgrenda ved Ullevål. Til daglig jobber han som rådgiver i tillegg til å studere jus ved Universitetet i Oslo.
– Det var to spørsmål som var viktig for meg da jeg engasjerte meg i politikk. Det ene var skolepolitikk. For meg er det viktig at vi lykkes med å skape en skole som er slik at alle elever får en reelt tilpasset opplæring og et godt skolemiljø. For meg handler det om å gjøre lærerne i stand til å bruke mest mulig tid med sine elever i gode skolebygg og i trygge omgivelser. Som lokalpolitiker vil jeg derfor jobbe for trygge skoleveier og for å løse problemer som kommer i veien for undervisningstid. Det andre som var viktig for meg var miljøsaken. Vi kan ikke akseptere at de som kommer etter oss betaler prisen for vår adferd. Det er et spørsmål om rettferdighet for kommende generasjoner, og handler om naturvern, vern av truede arter og klimasaken.
Ingeborg er enig.
– Regjeringen forstår ikke alvoret i klimaendringene. Det at Nordpolen er i ferd med å smelte burde føre til stor bekymring, isteden ser vi politikere juble over at enda flere oljefelt blir tilgjengelig for utvinning. Som lokalpolitiker vil jeg jobbe for at Nordre Aker skal bli en mer miljø- og klimavennlig bydel.
Ingeborg er oppvokst i Son og har bodd fire år i Trondheim, der hun blant annet studerte geografi og geologi. Nå studerer hun musikk, menighet og ledelse på Høgskolen i Staffeldtsgate. I tillegg til å være andrekandidat og leder i bydelslaget, er hun aktiv i studentdemokratiet ved høgskolen.
– Det er fint å være student i Norge. Samtidig er det en utfordring at studiestøtten ikke har økt i takt med prisene på utleiebolig. Heltidsstudenten har blitt en illusjon.
Selv jobber hun som servitør ved siden av studiene. Ingeborg er et friluftsmenneske, og både hun og Andreas er opptatt av å sikre markagrensen og å legge til rette for at flere kan bruke marka. De synes også det er viktig å bevare grøntområdene i bydelen.
– Dessuten trengs det flere sykkelveier, sier Andreas – og hyppigere avganger i kollektivtrafikken.
– Og så bør det etableres en miljøgate i Grefsenveien, legger Ingeborg til.

De to kandidatene har mange planer for bydelen, som de vil jobbe for å få gjennomslag for dersom de kommer inn i bydelsutvalget. Akkurat nå er de imidlertid mest opptatt av å gjøre et godt valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**