Vellykket besøk!

Inger Hansen, Ola Elvestuen, Hanne Nora Nilssen, Alstahaug Venstre
Ola Elvestuen på besøk til Alstahaug Venstre, Harry Ludvigsen

Onsdag hadde Alstahaug Venstre besøk av Venstres nestleder, Ola Elvestuen. Elvestuen fikk innføring i flere utfordrende saker for kommunen. Her nevnes våndproblematikken, kaoset innen samferdselen, omorganiseringen av skatteoppkreverfuksjonen og sykehusstrukturprosessen bare for å nevne noen. – Elvestuen var veldig lydhør overfor de utfordringene som vi er opptatt av, og han lovet å ta med seg flere av sinnspillene tilbake til Stortinget, sier leder i Alstahaug Venstre, Inger Hansen. – Som lokallag jobber vi godt opp mot Venstre sentralt. Bare det at vi nå i løpet av et halvt år har hatt begge nestlederne på besøk, samt venstres mann i næringskomiteen, viser at vi blir hørt og tatt på alvor, fortsetter Hanne Nora Nilssen, som også er varaordfører i Alstahaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Følgende program hadde Elvestuen under sitt besøk:

Onsdag 4. februar

08:30. Sentrum næringshage, avd Fjord brygge.
– Litt om grunnlaget for å være en oljeby i nord. Samferdsel, utdanning og industriell utvikling
– Ringvirkninger, Konsekvensutredningsregimet og oppfølging av regionale virkninger
– Guidet tur Horvnes & Strendene.

10.00. Møte på Rådhuset — kort presentasjon av kommunen og utfordringer – Hans Løvmo, Lanbruk og miljøsjef. Informasjon om Alstahaug kommune, sett fra landbruk- og miljøsiden.
Vånd-problematikk
10.30 Vega verdensarv — Stiftelsen, Vegaøyan verdensarv v/Rita Johansen
10.50 Overvåking- kvalitetssikring av tiltak og verdier i verdensarvområdene
v/forsker, Bioforsk Tjøtta, Annette Bär
11.20 Rovdyrproblematikk v/forsker, Bioforsk Tjøtta Inger Hansen
12:00. Lunsj på Rådhuset
12.30 Informasjon om Alstahaug kommune mm.
– Frank Pedersen, Økonomisjef
13.00 Framtidig organisering av skatteoppkreverfunksjonen
– Terje Hofstad, Høyrepolitiker
– Liv Eli Dalberg, tillitsvalgt, Skattekontoret
– Mona Lillegaard, Skatteoppkrever
15:00. Besøke Sorenskrivergården
Bokollektiv for enslige mindreårige. (Hanne og Ola)

18:00. Middag og småprat med styret i Alstahaug Venstre på Napoli
20:00. Åpent møte for gamle og nye Venstrefolk i Leirfjord og Alstahaug.
– Innledning av Ordfører i Leirfjord, Magnar Johnsen
– Venstres rolle på Stortinget og samarbeidsavtalen med regjeringspartiene
– Venstres syn på kommunereformen

Sted: kulturhuset på Leland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**