Uttalelse: Bygg nytt fengsel på Haugalandet

På fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre, lørdag 7. februar ble det vedtatt en uttalelse om at Rogaland Venstre vil bygge nytt fengsel på Haugalandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Haugesund fengsel, Haugalandet

Foto: Teknisk ukeblad

Haugesund fengsel er umoderne etter å ha vært i bruk i hundre år, og har alt for lav kapasitet i forhold til behovet for fengselsplasser i regionen.

Den lave kapasiteten gjør at mange innsatte må sone langt unna hjemstedet sitt og dermed vanskeligere kan holde kontaktet med pårørende og hjelpeapparatet. Dette er dårlig kriminalomsorg.

Den lave kapasiteten gjør at varetektsfanger blir sittende lenge på glattcelle, noe som er problematisk ut fra menneskerettighetene. Varetektsfanger blir også transportert til andre fengsler, langt unna etterforskere g forsvarere, med de økonomiske konsekvensene som det medfører.

Rogaland Venstre er skuffet over at regjeringen ikke har prioritert nytt fengsel på Haugalandet. I Stortingsmelding 12(2014-2015) er ikke behovet på Haugalandet nevnt. Som omtalt i denne meldingen kan det ta åtte til ti år fra utredingsarbeid starter til et nytt fengsel er nøkkelferdig. Rogaland Venstre ber Venstres Stortingsgruppe ved behandling av stortingsmeldingen sikre at utfordringen innen kriminalomsorgen på Haugalandet blir belyst, og sikre planleggingsmidler til nytt moderne fengsel som dekker befolkningen i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**