Uttalelse: Syke barn skal ha et fullverdig sykehustilbud

Barna er de mest sårbare blant oss. De kan ikke fremme sine krav selv. Når barn blir syke, må de sikres et forsvarlig tilbud. Dagens situasjon med helgestegning ved Barneavdelingen i Kristiansund oppfyller ikke et slikt krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Barn

Foto: barunpatro, sxc.hu

Det at barn må skrives ut av sykehus fredag for så å bli skrevet inn igjen mandag, og med derav følgende usikkerhet gjennom helga, kan ikke aksepteres. For de som må ha medisinsk oppfølging av spesialisthelsetjenesten i helg, er situasjonen at de må sendes til sykehuset i Ålesund eller til St. Olav. Det samme gjelder om akutt sykdom krever sykehusinnleggelse i helg.

Når barn blir syke, berører det hele familien. Lang avstand til sykehus og ekstra ut-/innskriving pga helgestengt barneavdeling skaper en unødvendig tilleggsbelastning. Dette er en belastning vi ikke skal utsette våre barn og deres familier for.
Lang reiseavstand kan i verste fall medføre en høyere terskel for innleggelse. Ved alvorlige/livstruende tilstander kan det være fatalt å ikke nå fram til sykehus tidsnok. Vi har ikke ett barn å miste.

Helse Møre og Romsdal må sørge for at barneavdelingen igjen holder åpent hele uka 24/7. Møre og Romsdal Venstre krever at barn skal ha et fullverdig sykehustilbud.
Barns liv og helse må ha stor prioritet.

Uttalelse vedtatt 08.02.15 på årsmøtet til
Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**