Venstre vil ha dobbeltspor i tunnel

Venstre vil stoppe arbeidet med dobbeltspor og elektrifisering langs fjorden, og få det hele lagt i tunnel. -Det er den mest framtidsrettede kollektivløsningen for strekningen, mener Sør-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dobbelt jernbanespor i tunnel

Venstre ønsker å satse på dobbelt jernbanespor i tunnel fra Ranheim/Saksvik til Hommelvik. Venstre vil stoppe arbeidet med dobbeltspor og elektrifisering langs fjorden. Dobbeltspor i tunnel vil effektivisere og styrke kollektiv- og godstransporten i hele Trøndelagsregionen.

Venstre mener det er viktig å få en god og framtidsrettet løsning for jernbanen mellom Trondheim, Stjørdal, og videre nordover. Strekningen skal ha dobbeltspor og elektrifiseres, også videre mot Steinkjer og Sverige. Den klart beste løsningen er tunnel mellom Ranheim/Være/Saksvik og Hommelvik. Venstre vil ha denne løsningen inn i Nasjonal Transportplan ved neste revidering.

Samtidig vil Venstre stoppe planleggingen av dobbeltspor og elektrifisering langs fjorden der dagens trasé går. Dette er ikke en framtidsrettet løsning for kollektivtrafikken i regionen. Det vil også være et hinder for videre konsentrert boligbygging langs eksisterende vei, og en god sentrumsutvikling på Vikhammer. Økt jernbanetrafikk langs fjorden vil også forringe natur og friluftsmuligheter langs sjøen i Malvik.

Å bruke store midler langs eksisterende linje langs fjorden frykter Venstre vil bety en stopp for den langsiktig beste løsningen med tunnel.

Venstre mener en løsning med tunnel vil gi regionen et effektivt flytog som alternativ til bil og flybuss. Venstre ønsker å kombinere en ny toglinje i tunnel med et knutepunkt for parkering og buss i området Ranheim/Være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**