Godstransport fra land til sjø

Programmet til Rogaland Venstre som ble vedtatt under fylkesårsmøtet i helgen, inneholder en viktig sak som skal sikre mer gods fra land til sjø. Her må det tas gode initiativer, og i programmet følger vi opp saken knyttet til at passasjerferjer som trafikkerer mellom utenlandske havner og norske byer skal få ta med seg gods også mellom de ulike anløpsstedene i Norge. Einar Bjelland trakk frem Fjord Line da han inntok talerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Å få mer gods over fra vei til sjø, er både god miljøpolitikk, men også samferdselspolitikk. Tungtrafikken er involvert i mange av de ulykkene som kategoriseres som svært alvorlige. Møteulykker med tungtrafikk er knyttet til mange av dødsulykkene i trafikken.

Å få gods over fra land til sjø er også god miljøpolitikk fordi utslippene blir mindre.

Vi må tilrettelegge for at stadig flere benytter seg av muligheten for å transportere sjøveien. Sittende samferdselsminister sa i valgkampen at han ville jobbe for dette, men i de seneste innstillingene fra departementet hører vi lite konkret om gods fra land til sjø.

I Sola anløper Fjord Line før båten skal videre til Bergen. Per idag er det ikke lov å sende gods fra Risavika og nordover med disse båtene og båtene har heller ikke anledning til å ta med seg gods fra Bergen og ned til Risavika.

Her må det komme en endring formante Soladelegaten Einar Bjelland fra talerstolen.

Einar Bjelland

Foto: Sola Venstre

I fylkestingsprogrammet slås det derfor fast, at vi vil arbeide for å endre ordningen slik den praktiseres idag og tilrettelegge for at mer gods skal transporteres sjøveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**