Fikk gjennomslag for kapasitetøkning på Kongsvingerbanen

Nes Venstre fremmet i kommunestyret 10. februar et forslag til endret uttalelse i sak 15/11 regional plan for areal og transport. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Rådmannens forslag til uttalese til planen var godt gjennomarbeidet, men litt tynt i forhold til Kongsvingerbanen. Nes Venstre fremmet derfor en alternativ tekst der kapasitetøkningen rundt Kongsvingerbanen fikk større fokus.

Det nye vedtaket lyder:

“Nes kommune mener Årnes bør være et regionalt kollektivknutepunkt øst for Glomma. Nes kommune er ikke tilfreds med at Kongsvingerbanen er lite omtalt. Nes kommune er klar over at det er nødvendig med kapasitetsøkning gjennom Oslo for å kunne ta i mot flere tog fra blant annet Kongsvingerbanen. Dette hindrer ikke at det startes planlegging av kapasitetøkning på Kongsvingerbanen i form av lange krysningsspor, forlengelse av perronger og på sikt dobbeltspor”.

Lange krysningsspor vil sikre at både persontraffikk og godstog kan krysse på Kongsvingerbanen og vil øke fleksibiliteten på banen betydelig.

Godstog

Foto: Åse Birgitte Skjærli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**