Grønnere parkering

Bodø Venstre har et mål om at 40% av arbeidsreisene i vår kommune skal benytte seg av kollektiv, sykkel eller gange. Dette er et enormt mål, og krever en storstilt forbedring av kollektivtilbudet og tilrettelegging for aktiv transport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi må forbedre både buss- og togtilbudet, samt gjennomføre planene for bedre tilretteleggelse for sykkel og gående. Målet er oppnåelig og Bodø har de rette forutsetningene for å nå målet, men det vil kreve mer politisk vilje. Med 40% arbeidsreisende vil Bodø kommune bli en ledende miljøkommune der folk kan ta grønne valg. 60% må likevel av ymse grunner fortsette å være bilister.

Det er bosted, arbeidssted, barn, tidsklemmer, arbeidstid og en rekke andre grunner som gjør at man i noen perioder av livet sitt må benytte bilen som transportmiddel, også til arbeidsreiser. I tillegg til arbeidsreisende, har vi handelsreisende, turister og andre som vil benytte bilen. Og bilen må parkeres.

Solparken

Solparken
Foto: Steinar AasBodø Venstre har jobbet lenge for realiseringen av Solparken. I 25 år under en rekke forskjellige posisjoner har Venstre fremmet forslag om å realisere en folkepark mellom Rådhuset, Domkirken og Postgården. En folkepark der folk kan møtes i grønne omgivelser for rekreasjon og samvære. Der barn, unge og seniorer koser seg i byens vakreste arkitektoniske omgivelser. Mange planer og idédugnader har det vært for Solparken, og mang en gang har et samstemt bystyre i Bodø kommune vedtatt hvordan Solparken skal være. Men i budsjettprioriteringsprosessene har planene i alle år og under alle regimer blitt nedprioritert .- Også det sittende bystyret har vedtatt en plan for folkepark i Solparken, med Venstres stemme og engasjement. Det er likevel noe nytt denne gangen. Det følger penger til å realisere Solparken med vedtaket. Ved å kombinere behovet for parkering og ønsket om en folkepark mellom Rådhuset, Domkirken og Postgården har Bodø Venstre fremmet en løsning der man bygger et stort garasje anlegg med park oppå. En parkeringskjeller som dekker behovet for alle arbeidsreisende til sentrum, handelsreisende til butikkene i sentrum, kulturbrukere til Stormen og ikke minst – som også dekker behovet for parkering i framtidige utbyggingsprosjekter i Rådhuskvartalet, Brannstasjon/Meieritomten og Postgården. Og som en bonus; et p-anlegg som kan erstatte dagens parkeringsplasser i gateløpet med sykkel og gangveier. Venstre vil økte framkommeligheten og trygge ferdselen for de som velger aktiv transport.

Bodø Venstre vil forsette å jobbe for p-garasjeanlegg med parker som tak der det er naturlig; Kvartal 99 (forran fylkestinget), ved sykehuset og Anna Benoni-parken (Gjensidigegården). Bodø Venstre vil jobbe for sentrumsgater uten langtidsparkering og opprustning av våre parkanlegg. Og vi har svaret for hvordan dette kan finansieres. Bodø Venstre har løsningene for miljøbyen Bodø.

Årsmøtet i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**