Mål om 20 prosent sykkelandel innen 2020 i Haugesund og Karmøy

I dag vil Plan- og miljøutvalget etter all sannsynlighet vedta et mål om 20 % sykkelandel i sykkelbyen Haugesund og Karmøy innen 2020. Dette er et ambisiøst mål som forutsetter at politikerne prioriterer fremkommelighet for sykkel. I dag gjennomføres ca. 8,5 % av alle daglige reiser i Haugesund og 4,5 % på Karmøy på sykke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: Svein Abrahamsen

Dette innebærer at sykkelvennlig arealbruk og god infrastruktur for syklister må prioriteres i alle pågående og fremtidige planer.

– Her er det mye som gjenstår, men heldigvis er det en del arbeid som allerede er i gang. Haugesund har lagt inn 2 millioner i hvert år i gjeldene periode. Venstre har en klar ambisjon om å øke dette. I tillegg har stat og fylke lagt 8 millioner kroner på bordet for 2015. Det første prosjektet vi vil se er et prøveprosjekt i sentrum med oppmalte sykkelfelt i Sørhauggata og Skjoldavegen, sier Venstres Marius W. Rønnevik.

– Samtidig vil også Plan- og miljøutvalget vedta et hovedveinett for sykkel i Haugesund. Dette blir et av de viktigste virkemidlene for å nå målet med 20 % sykkelandel, sier Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde. – Vi har allerede startet reguleringsarbeidet når det gjelder sykkel i Salhusveien. Her vil sykkel i mye større grad enn i dag måtte prioriteres. 3 traseer til vil bli regulert i løpet av 2015 og 4 i 2016. Våren 2016 skal første spadetak tas for å bygge nye sykkeltraseer.

Det er ingen tvil om at andelen syklende må økes i Haugesund dersom vi skal nå de ambisiøse målene som alle partiene i bystyret har satt for reduksjon i klimautslipp lokalt. Utslippene av klimagasser i Haugesund skal innen 2020 ligge 20 % lavere enn det de var i 1990.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**