Flekkefjord Venstre foreslår uttalese på fylkesårsmøtet: Er vi mindre verdt?

Forslaget: Venstre støtter fortsatt et fullverdig lokalsykehus i Flekkefjord, med akutt kirurgi og fødeavdeling. Dette er en svært viktig sak for regionen vår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Er vi mindre verdt?

Venstre støtter fortsatt et fullverdig lokalsykehus i Flekkefjord, med akutt kirurgi og fødeavdeling. Dette er en svært viktig sak for regionen vår
Strategiplan 2030 har skapt usikkerhet om sykehusets framtid i Flekkefjord. Fra å legge ned lokalsykehuset ifjor, skal man nå utrede innholdet for framtiden. Usikkerheten har gjort at kompetansen lokalt forsvinner. Stortinget skal høsten 2015 bestemme seg for sykehusenes innhold i Norge, og ingen endring skjer lokalt, før disse rammene er lagt. Dette er mer enn en sykehusplan, det er en samfunnsplan om hvor folk skal leve og bo i Norge.
Vi mener at folk i Listerregionen, Lund og Sokndal har rett på et likeverdig helsetilbud, der ikke avstander til større sykehus er avgjørende for livsviktig helsebehandling. Kvalitet er også avgjørende, både med traume-team, fødetilbud og pasientnært tilbud.
Sykehusutvikling må ikke bare baseres på økonomiske kostnader, men samhandling og helhetlig pasientforløp. Nå må alle krefter vise vilje og se på mulighetene!
Flekkefjord Venstre.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet i Flekkefjord Venstre 2. februar 2015.
Mvh. Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**