Libadet skal brukes enda mer

Inge Solli, Venstre, Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Kapasiteten på Libadet kan utnyttes bedre. Kommunestyret har nå vedtatt å se på muligheten for å kombinere et utvidet folkebadtilbud med at badet brukes av de frivillige organisasjonene og idretten, sier Nittedal Venstres Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Leder i Senior-Høyre feilinformerer om Libadet når han i innlegg i Varingen skriver at «kommunen ikke har råd til å holde Libadet åpent som før. Man stenger Libadet en dag i uken og korter inn åpningstiden på lørdager».

Inge Solli, Venstre

Inge Solli, Venstre

Utvidet folkebad utredes
Realiteten er at frivillige organisasjoner etterspør mer tid i Libadet. Erfaringen viser at det i perioder av den allmenne åpningstiden er svært få som bruker badet. I 2014 ble derfor den allmenne åpningstiden redusert til fordel for økt bruk av de frivillige organisasjonene. Senior-Høyres kritikk av åpningstidene virker underlig når Høyre ikke har fremmet alternative forslag. Omlegging rundt bruk av Libadet ble behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 24.november i fjor. Da var Senior-Høyres leder Hans-Eric Arnesen møtende varamedlem i utvalget. Ingen alternative forslag ble fremmet av Høyre hverken i utvalget eller når saken ble endelig behandlet i kommunestyret 15.desember 2014. Hovedutvalgets innstilling og kommunestyrets vedtak lyder: «Rådmannen utreder om GIF-Svøm eller andre interessegrupper kan levere et utvidet folkebadtilbud på Libadet i kombinasjon med egen virksomhet innenfor kommunens eksisterende rammer».

Svømme

Foto: Microsoft

Økt sambruk må til
Libadet utgjør i dag et godt tilbud, ikke minst til svømmeundervisning for barn og unge. Gode svømmekunnskaper vil i en del tilfeller være direkte livreddende, i tillegg til at svømming som idrett og mosjon er viktig for mange av Nittedals innbyggere. Dette skal kommunen ta vare på og videreutvikle i samarbeid med frivillige. Libadet er pusset opp for noen år siden, og framstår i dag som et godt bad.
Sambruk er helt sentralt for å få til en best mulig utnyttelse av Libadet. Det er en målsetning at kapasiteten på Libadet kan utnyttes bedre, og det er bakgrunnen for kommunestyrets enstemmige vedtak om å se på muligheten for å kombinere et utvidet folkebadtilbud med at badet brukes av de frivillige organisasjonene og idretten. Libadet utgjør et godt tilbud til mange allerede i dag. Enda flere må gis mulighet til å svømme i det flotte badet på Li.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**