Lyngdal Venstre foreslår nei til søndagsåpent

Torunn Tjomsland, Lyngdal Venstre Forslag fra Lyngdal Venstre til fylkesårsmøtet:
Søndagsåpent

Venstre har programfestet å gå inn for søndagsåpent. Det viser seg at i denne saken går Venstre på tvers av folk flest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er flere argumenter som brukes i debatten.
Miljø.
Søndagsåpent vil føre til større belastning på miljø.
En rapport laget for Handelens Samarbeidsutvalg konkluderer med at klimautslippene vil øke med 4,6%. Det skjer ved oppvarming, opplysing av butikker.
Mer utslipp ved biler som frakter kunder og ansatte.
Flere trailere på veiene til å levere til butikkene.

Rekreasjon
Søndag er brukt som turdag og familiedag, blir denne muligheten tatt bort er det større belastning på familier som allerede føler på tidsklemma.

Barn
For at barn skal ha det trygt og godt når foreldre er på jobb kan det bli nødvendig at barnehager holdes åpne.

Søndagsåpent som i utgangspunktet er ment for å gi folk økt frihet fører i stedet til mindre frihet.
Venstre vil at kommunene selv skal ha frihet til å bestemme om de vil holde søndagsåpent.
Dette er ingen frihet. Dersom en kommune innen «handleavstand» (70-80 km) holder åpent, blir omkringliggende kommuner tvunget til å gjøre det samme, for å unngå betydelig handelslekkasje.

Venstre bør ta sitt eget motto «FOLK FØRST» på alvor og snu i denne saken.

Lyngdal Venstre
Torunn Tjomsland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**