Rv.4: Sløyfe rundt sentrum – tunnel i det blå

Inge Solli

Kommunaldepartementet har vedtatt at Nittedal kan planlegge med sløyfe på rv.4 rundt nye Nittedal sentrum på Mo. En eventuell Rotnestunnel mener de ikke er aktuelt før nærmere 2050. – Jeg mener at Høyres ordførerkandidat tar feil når hun uttaler at dette er i tråd med kommunestyrets vedtak, sier varaordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sammen med ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) forklarer varaordføreren i et leserinnlegg i lokalavisa Varingen hvorfor den sittende politiske ledelsen i Nittedal ikke deler Høyres vurdering.

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Rekkrfølgebestemmels stopper tunnel
Kommunaldepartementet har fattet vedtak i rv.4-saken etter at Statens vegvesen hadde innsigelse til kommunestyrets enstemmige vedtak i saken. Departementet legger til grunn kommunestyrets vedtak om å legge rv.4 i en sløyfe rundt nye Nittedal sentrum med kollektivfelt i begge retninger. Med departementets vedtak får vi legge inn Rotnestunnelen som en bestemmelsessone i kommuneplanen, men de har lagt inn rekkefølgebestemmelser som gjør at en tunnel først kan bygges etter at sløyfa rundt sentrum er på plass. Det er dermed usikkerhet rundt realiseringen av en framtidig Rotnestunnel, noe som gjør at kommunen ikke kan planlegge disse to veiløsningene på en helhetlig måte. I brevet fra departementet står det at en eventuell realisering av tunnelløsningen ikke er aktuelt før nærmere 2050. Med dette skyver departementet Rotnestunnelen ytterligere 20 år ut i tid. Dette er noe Nittedal kommune ikke kan være tilfreds med, og vi vil derfor jobbe videre for å få på plass tunnelløsningen raskere enn det departementet legger opp til.

Høyres 3 feil
Nittedal Høyres ordførerkandidat Ann Kristin Bakke uttalte seg positivt til kommunaldepartementets vedtak i rv.4-saken i Varingen nylig. Vi deler ikke hennes forståelse av vedtaket, og mener at hun tar feil på tre punkter. Hun sier at Nittedal kommune nå har blitt «herre i eget hus» i rv.4-saken.
Å være herre i eget hus betyr at vi får viljen vår. Det er ikke å få viljen vår når vi får tredd en rekkefølgebestemmelse nedover oss. Kommunestyrets ønske har vært å ha det åpent for parallell gjennomføring – derfor ønsket om å legge begge alternativer inn i kommunedelplanen for rv.4.
Bakke uttaler at vi «kan ikke binde opp politiske beslutninger som ligger 35 år fram i tid».
2050-perspektivet er synsing fra departementets side, og har aldri blitt trukket fram i kommunedelplanen for rv.4. Regjeringen Stoltenberg hadde et signal om «ikke tunnel før 2030». Så kommer dagens regjering og mener at det ikke er aktuelt før «nærmere 2050». Bakke bør ønske, på vegne av kommunestyret og Nittedal kommunes befolkning, at en tunnel kommer langt tidligere enn dette. Bakke sier videre at departementets vedtak er «akkurat det kommunestyret ønsker».
Dette er også feil. Som nevnt over har ikke kommunestyret ønsket en definert rekkefølge på rv.4 sløyfe i sentrum og tunnel. Sentrum vil lide under stor gjennomgangstrafikk så lenge tunnel ikke blir bygget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**