Anders Hurum foreslår årsmøteuttalelse: Anonym vurdering for en tryggere skole

Trynefaktor skal ikke være fundamentet i hvordan man blir vurdert i den norske skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her er hele forslaget:

Anonym vurdering for en tryggere skole

Trynefaktor skal ikke være fundamentet i hvordan man blir vurdert i den norske skole. Skolen skal være et sted hvor man får en rettferdig vurdering utifra hva man presterer, og det skal ikke ha noe å si hvem du er. Elever er dog meget diverse, og derfor burde vurderingsformen ved norske skoler burde også bære preg av diversitet. Med dette mener Agder Venstre at Norske skoler burde benytte seg av et samspill av både anonym vurdering og lærerevaluering.
Det er bevist av flere undersøkelser at trynefaktor faktisk har noe å si. Det ble gjort en undersøkelse av 9000 amerikanske studenter av Society of Research in Child Development sammen med sosiolog Rachel Gordon ved University of Illinois i Chicago. Undersøkelsen konkluderte med at attraktive elever får bedre karakterer enn gjennomsnittlige elever.
Det finnes også en norsk studie som påviser trynefaktor, eller navnfaktor. Det var en masteroppgave av to jenter fra universitetet i Stavanger. De gjorde noen funn som ikke er akseptable. Det var deler av en eksamensoppgave fra videregående som ble sendt til 400 personer. De fant ut at navnet Alexander scorer høyere enn navnet Ronny og at jentenavn scorer betydelig høyere enn gutter. Ronny med dysleksi scorer også høyere enn Ronny uten dysleksi.
Dette viser at det er et problem også i den norske skolen. Det å innføre anonym retting av prøver handler ikke om mistillit til lærerne, men det gir elever en trygghet om at de ikke blir vurdert urettferdig. Dette gjør at elever kan føle seg trygge med å konfrontere en lærer om noe man er uenige i, uten å være redd for at læreren skal «straffe» ved å sette en dårligere karakter. Agder Venstre ser dog viktigheten av generell lærerevaluering basert på muntlig aktivitet i timer, og mener at dette ikke kan byttes ut med anonym vurdering.

Agder Venstre ønsker:
Anonym vurdering på de store prøvene slik som tentamener og andre store arbeider på de videregående skolen i Aust-Agder
At det skal inkludere alle de videregående skolene i fylkene.

Foreslått av Anders Hurum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**