Fikk Campus Nes inn i videre behandling av kommuneplanen

Tirsdag 10. mars vedtok kommunestyret i Nes å legge inn Campus Nes i den videre behandlingen av kommuneplanen. Forslaget ble fremmet av Nes Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fotball

Foto: Microsoft

Kommunestyret skulle behandle innsigelser og uttalelser til kommuneplanens arealdel i tirsdagens kommunestyremøte. Øystein Smidt og Nes Venstre benyttet anledningen til på nytt å fremme forslag om å få Campus Nes inn i planen. Dette vil frigjøre gode arealer som grusbanen ved Nes sykehjem. Forslaget fikk flertall og Campus Nes blir dermed en del av sluttbehandlingen av arealdelen av kommuneplanen.

Les også om saken i Romerikes Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**