Grønn

Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo på grønne miljøvennlige steder. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for fremtidige generasjoner. Miljøpolitikken må sees i sammenheng med all utvikling i kommunen

Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**