Merkelig gisseldefinisjon

Irene Dahl imøtegår Nordlys sitt forsøk på å definere Venstre som en del av regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gisselbegrepet sitter tydeligvis løst hos Nordlysredaktøren i disse tider.
I sitt første avsnitt i lederen onsdag 11. februar fører han faktisk bevis for at Venstre og Krf slett ikke er noe gissel, men tvert imot har fått stort gjennomslag for sin politikk ved at “gisseltakerne” Erna og Siv måtte dempe de mest usosiale kuttforslagene i statsbudsjettet.

Asylbarn
Så har både Venstre og Krf uttrykt til dels sterk kritikk av justisministeren for håndteringen av lengeværende asylbarn. Vi mener det er alvorlig at mange av de utsendte barna antakelig kunne fått opphold etter regelendringen som vi fikk gjennom.
Vi konstaterer at Erna Solberg nå uttrykker vilje til å diskutere med Venstre og Krf om feilutsendte barn skal få komme tilbake. Vi forstår at Nordlysredaktøren ikke hadde fått med seg dette, da han høyst sannsynlig hadde skrevet sin leder før denne opplysningen kom – fra statsministerens egen munn -.

Klima
Nordlys sin kritikk av manglende klimagjennomslag for Venstre og Krf er mildt sagt tøvete sett på bakgrunn av at gjennom 8 års rødgrønt styre har de norske CO2-utslippene økt. Ja, i Norden var vi faktisk i denne perioden blitt dårligst på å minske utslipp. Samtidig har Ap (og SV i regjering) ment at vi skal kjøpe oss fri fra klimaforpliktelsene gjennom usikre internasjonale klimakvoter.
Venstre har fått de andre borgerlige partiene med på at Norges klimagassutslipp skal kuttes med 40 prosent innen 2030. Vi forutsetter selvfølgelig at Norge kutter utslipp her hjemme, da dette blir en nødvendig konsekvens av den omstilling av norsk økonomi som alle partier ser er nødvendig.

I budsjettbehandlingen fikk Venstre og Krf gjennomslag for økt satsing på skole og økt satsing på fattigdomsbekjempelse. Vi har fått gjennomslag for å la viktige gyteområder ligge skjermet for oljeleting. Venstre har oppnådd mye mer i samarbeidet på den ikke-sosialistiske siden enn hva som i det hele tatt har vært tenkbart i et samarbeid med et i alle fall hittil nokså monolittisk Arbeiderparti. Hvor er gisselstatusen i dette, redaktør?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**