Saker fra årsmøte 2015

(Foto: Ole Bruseth)

Den 29. januar ble det avholdt årsmøte i Søndre Land Venstre. Juel Sagbakken fortsetter som leder i lokallaget. Det var en fylding gjennomgang av lagsaktiviteter og politiske saker. -Den høye aktiviteten i lokallaget og mange utfordrende politiske saker framover i Søndre Land gjør det spennende å forsette som leder, sier Sagbakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nedenfor kan du lese et oppsummering av årsmøtesakene fra Søndre Land Venstres årsmøte 2015.

 Juel Sagbakken

Juel Sagbakken
Foto: Juel Sagbakken

Juel Sagbakken ønsket velkommen og innledet årsmøte med en gjennomgang av viktige og aktuelle politiske saker for Søndre Land Venstre etter at årsmøte var konstituert. Det var en godt fornøyd forsamling som kunne se tilbake på et begivenhetsrikt år i kommunestyret og i lokallaget.

Valg av lokallagsstyre
Styret ble enstemmig gjenvalgt, og fikk følgende sammensetning:
Leder: Juel Sagbakken
Nestleder: Ragnar Johansen
Kasserer: Shahid Umar Nasir
Sekretær: Terje Brenner
Styremedlem: Hans I. Gamst
Varamedlem: Hilde Røstad
Varamedlem: Kåre Lindset
Studieleder: Hans I. Gamst

Hans I. Gamst fortsetter som ansvarlig for hjemmesiden.

Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte 14. og 15. februar
Søndre Land Venstre er berettiget to utsendinger, en ut fra
stemmetall og en ut fra medlemstall.
Juel Sagbakken ble valgt som delegasjonsleder til fylkesårsmøtet.
Han får med seg en delegat til fra Søndre Land Venstre.

Valg av valgkomite
Styret får fullmakt til å etablere valgkomite for årsmøtet 2016.

I tillegg var det gjennomgang av årsmelding, regnskap, kontigent, og politiske debatt.

Hov, 30.01.2015
Terje Brenner
sekretær
Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**