Varm

En god helse er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre. Venstre vil ha spesiell oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak. De som trenger samfunnets hjelp til et verdig liv, skal få det.

 

”Frihet for alle” betyr også at alle barn har oppvekstvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Venstre vil at kommunen skal føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. Skolens hovedoppgave er å utvikle frie, selvstendige individer som har omtanke for andre mennesker og verden vi lever i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**