Vil utprøve nye utdanningsgrep

Venstres fylkesråd for utdanning i Troms vil endre systemet siden halvparten ikke fullfører påbegynt fagopplæring. -Folk først, -så får vi som skoleeier heller ta bryet med systemendring, sier Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nå vil fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V) innen 7. april ha høringsinnspill til prosessen fram mot ei sluttbehandling av Melding om fag og yrkesoppæringen i juni.

Foranledningen er at omlag halvparten av elevene og lærlingene i fagopplæringen i Troms ikke fullfører til fagbrev. – Jo, det går framover, og vi er foran både Finnmark og Nordland, men fortsatt godt under landssnittet, sier Sollied. Han mener det derfor er all grunn til å utprøve om det er systemer som bør endres når elever og lærlinger «faller fra».
-Unge mennesker har behov for jobb og framtidsutsikter, og arbeidslivet har behov for faglærte, sier Fylkesråden.

Arbeid

Foto: Roar Sollied 06

Blant tiltaksforslagene skal det blant annet utprøves hvordan elevene etter første skoleåret kan fortsette i et treårig parallelt løp mellom skole og bedrift, der skolene gis mer ansvar enn i dagens modell. Samtidig rettes oppmerksomheten mot kvaliteten i utdanningen, kvalitetsutvikling av lærere, og om man kan gjøre opplæringen mer steds- og tidsuavhengig. Det siste kan også gi elevene flere muligheter i alle deler av fylket. Omleggingen vil også sette større krav til bransjene i utdanningsløpet. I offentlige anbud vil det legges inn krav om læreplass hos leverandør.

-Dette utfordrer systemet og oss selv kraftig, men vi må forsøke å endre det som for mange ikke fungerer godt nok. Ungdommen er viktigst, sier Fylkesråden, som nettopp er renominert til Venstres listetopp i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**