Asylbarna skal hjem igjen

Jordklode, Jerikobakken, Lindeberg
Jerikobakken, Lindeberg, Foto: Kulturbyrået Mesen

Venstre har over lang tid kjempet for en mer human flyktningpolitikk
og bedre løsning for de lengeværende asylbarna. Vi ønsket en bedre
flyktningpolitikk enn den de rødgrønne førte, og det fikk vi gjennom
avtalen mellom regjeringen, Venstre og Krf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi forhandlet frem en ny og bedre politikk for asylbarna, men politikken ble dessverre ikke
effektuert. Det er en svært alvorlig situasjon for justisministeren —men først og fremst for de asylbarna som ikke skulle vært sendt ut.

I Lillesand i Aust-Agder ble blant annet Shaimaa med familie returnert til det voldsherjede og konfliktfylte Jemen. Vi er sterkt bekymret for familiens sikkerhet, og Agder Venstre mener at dette er et av de
klareste eksemplene på asylbarn som burde fått bli som følge av avtalen mellom samarbeidspartiene og regjeringen.

Det er Stortinget sin oppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Men det er Agder Venstre sin rett å uttrykke at vi opplever en justisminister som ikke har tatt avtalen med Venstre/KrF om asylbarnsakene på alvor. Tilliten er tynnslitt.

Vi lokalt møter familiene, barna — og deres venner og nærmiljø som er bekymret for de utsendte barnas framtid og sikkerhet. Vi har uttrykt håp og forventinger om at de får bli på bakgrunn av den inngåtte
avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Justisministeren viser handlekraft i saker han er opptatt av, men å etterleve denne avtalen har åpenbart ikke vært en prioritet for departementets politiske ledelse. Dette er helt uakseptabelt for Agder Venstre. Vi vil at Venstres stortingsgruppe først og fremst fortsetter å legge press på justisministeren for å finne en akseptabel løsning for barna som ikke skulle vært sendt ut.

Når systemet svikter skal det ikke gå ut over enkeltindivider. Det er systemet som må rydde opp og det er systemet som må rettes opp. Agder Venstre krever å få de lengeværende barna som ikke ville vært sendt ut
med nytt regelverk hjem igjen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**