Forslag til uttalelse fra Stein Inge Dahn: Læreren – skolens viktigste ressurs!

Foto: Microsoft

Læreren er skolen viktigste ressurs. Med trygg klasseledelse og faglig oppdaterte lærere får vi en bedre skole. Derfor vil Agder Venstre gi alle lærere mulighet til å videreutdanne seg. Flere fag må inkluderes i lærerløftet, slik at de lærerne som har behov kan få styrket sin kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På Sørlandet har mange lærere hevdet at videreutdanningstilbudene er lite relevante og for teoritunge. Dette er signaler som må tas på alvor. Tilbudene må være gode og nyttige i lærerens hverdag.

Venstre krever at både fylkeskommunene og kommunene på Agder må legge til rette for at alle lærerne skal få utvikle sin kompetanse gjennom etter- og videreutdanning.

Skolen utdanner mange elever som skal ut i yrkeslivet i ung alder. Det er veldig alvorlig at så mange som annenhver yrkeselev ikke fullfører videregående skole. Å falle ut av skolen, eller å få karakterer som ikke samsvarer med elevens evner, kan dessverre ofte være startskuddet til et liv på trygd. Agder Venstre krever derfor at regjeringen reformerer yrkesfagene, slik at flere unge mennesker vil delta i arbeidslivet. Vi vil i større grad kombinere lærling- og skoletid gjennom økt bruk av vekslingsmodellen, samt fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Men det aller viktigste grepet vi kan ta er å sørge for lærere som kan møte eleven med nærhet, trygghet og oppdatert kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**