Om Alna Venstre

Organisering

Alna Venstre er Venstres lokallag i bydel Alna i Oslo. Vi utarbeider politikk for Alna bydel, og bidrar i arbeid med politikk på fylkes- og nasjonalt nivå gjennom arbeid i Oslo Venstre og Venstre sentralt. Vi har en oversikt over aktive representanter på kontaktsiden vår.

Politisk ståsted

Alna Venstre er som Venstrelag del av den sosialliberale politiske tradisjonen som har formet Norge siden 1800-tallet. Respekt for den enkeltes rett til å fatte gode valg for seg selv, kombinert med sikkerhetsnett for hele befolkningen, er to hovedakser i politkken vår.

Er du enig (i en del) – Stem på oss!

Stemmer du på oss gir du oss også innflytelse, både internt i partiet og etter valgene. Husk hver stemme teller, også slengere!

Støtt Alna Venstre – Bli medlem!

Alna Venstre er en medlemsdrevet organisasjon, og er avhengig av enkeltpersoners frivillige bidrag for å fungere. Vi vil derfor oppfordre sympatisører til å melde seg inn i Venstre. Bor du i bydelen blir du medlem i lokallaget Alna Venstre automatisk når du melder deg inn i Venstre. Da bidrar du med en liten sum penger, men gir i tillegg våre representanter i partiet økt tyngde internt i Venstre. Du finner lenke til innmeldingssiden øverst på websiden.

Bli med og form fremtiden!

Ønsker du å bidra mer, møt opp på medlemsmøter, eller ta kontakt på andre måter, for å si ifra hva du mener er god politikk. Du kan også donere beløp til Venstre. Det vil gjøre at vi kan få gjort mer i den sosialliberale politikken vår. Du finner en lenke øverst på websiden.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**