Sjøvegen må prioriteres

For kystbefolkningen er ferger og hurtigbåter vegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kystbefolkningen trenger derfor trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet i sitt transporttilbud. Det faktiske rutetilbudet må gjenspeile det planlagte rutetilbudet. Gode transporttilbud er en forutsetning for bosetting, vekst og verdiskaping ute i distriktene. Nordland Venstre kan ikke akseptere den situasjonen som kystbefolkningen på Helgeland nå opplever med kaoset i samferdselstilbudet og en fylkeskommune som ikke er sitt ansvar bevisst når prioriteringer gjøres. Her nevnes som eksempel:

– 25 endringsmeldinger på Trænaruten over en 10 dagers periode
– Mykens befolkning totalt isolert i 6 dager
– Vansker med å komme seg til regionsenteret Sandnessjøen for sykehusbesøk
– Opphør av godstransport
– Båtmateriell som er ukurant og ikke tilpasset farvannet, befolkningen eller næringslivets behov

For å løse utfordringene knyttet til spredt bosetting, mange øysamfunn og ønsker om et effektivt transportsystem, vil derfor Nordland Venstre:

1. Prioritere fremkommelighet og regularitet slik at næringslivet og befolkning får bedre rammevilkår
2. Prioritere hurtigbåttilbud som ivaretar de som er bosatt ved kysten
3. Satse på fornying av fergemateriell til raskere transport og mer miljøvennlig drift
4. Videreføre kystgodsruter i samråd med lokalt næringsliv
5. Optimalisere anbudssystemet for å sikre at samfunnsressursene går til faktisk ruteproduksjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**