Møtedatoer våren 2015

Her er en oversikt over de møtedatoene som er lagt for våren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Følgende datoer gjelder:

Gruppemøter (åpne for alle medlemmer):
23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6 og 15/6

Medlemsmøter: 23/3 og 27/4. Disse møtene er satt av til programarbeid.

Styremøter legges i stor grad sammen med gruppemøter, men kan det kan komme til flere. Neste styremøte er 14/4.

Styret ønsker også å arrangere et møte sammen med Venstre-lagene i nabokommunene, men dette møtet er ikke fastlagt enda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**