På lag med framtiden!

Utviklingen i Stavanger Forum-området er Stavanger på sitt beste. Kommunen sammen med organisasjoner innen både idrett, kirke og næringsliv arbeider hånd i hånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

Det er nesten ikke til å tro det som har skjedd i Stavanger Forum-området de siste årene. Det er Stavanger på sitt beste. Kommunen sammen med organisasjoner innen både idrett, kirke og næringsliv arbeider hånd i hånd til byens beste.

Det er all grunn til å være stolt. Området har gjennom de siste tiårene vært preget av store områder som har ligget brakk, midlertidige bygg, et hav av telt under ONS og et lite tiltalende uteområde. I dag er området nesten ferdig videreutviklet. Det er blitt en gave til byen. En viktig gave. Et område som skaper verdier enten det er i form av penger, folkehelse eller opplevelser!

Det er bare å ta en nærmere oversikt over byggene som har kommet de siste årene. Oversikten er i stor grad basert på den informasjon bystyret fikk sist mandag:

DNB Arena: Arenaen ble tatt i bruk oktober 2012. Stavanger kommune bidro med omtrent 50 millioner for å sikre istid for breddeidretten i 20 år. Men det er det private pågangsmot, vilje og engasjement som sikret bygget. Uten Tore Christiansen er jeg rimelig sikker på at bygget ikke hadde blitt realisert. Omsetningen for Oilers har økt og bidrar til gode skatteinntekter for kommune. Arenaen er laget ekstremt fleksibel og klarer å omstille fra ishockey-kamper til konserter på rask tid. Et imponerende bygg!

Stavanger Ishall: Ny ishall ble tatt i bruk i 6. februar 2012. Ishallen med to baner har fungert godt siden hallen ble tatt i bruk. Det foreligger her en driftsavtale mellom Stavanger kommune og Stiftelsen Stavanger Ishall om leie av ny ishall, driftsavtale, framleie og driftstilskudd. Her skal Stavanger som ishockeyby videreutvikles. Det er et fantastisk arbeid som blir lagt ned av klubbene. Tusenvis av barn og unge trener her flere ganger i uken

Energisentralen: Fra denne leveres det i dag energi (is-lake, varme, kjøling og varmt forbruksvann) til Stavanger ishall, DnB Arena og Siddishallen. I tillegg leverer sentralen kjøling og varme til Clarion Hotel Energy og Forum Expo(utstillingshallen). Energisentralen er plassert i underetasjen til Stavanger Ishall. Et fantastisk og fremtidsrettet anlegg.

Parkeringsanlegg (felt C): Anlegget er ferdig med 368 plasser og driftes av Stavanger Parkering.

Siddishallen: Denne stod ferdig i 1968. Rehabiliteres nå for omkring 60 millioner kroner. Uten denne hallen hadde det knapt vært ishockeymiljø i byen. Denne framstår nå som en flott konkurransebane og har fått areal til nye idretter.

Utstillingshall Forum Expo (felt E): Utstillingshallen ble tatt i bruk i juni 2014. Det er nå anlagt sportsgulv i utstillingshallen. En hall primært bygget for messer og utstillinger, men som også kan brukes til idrettsformål. Er plassert der den gamle ishockey-treningsbanen var plassert. Et blitt et flott bygg, særlig på sørsiden hvor grønt tak/vegg er synlig. Uten denne hallen er det sannelig ikke godt å vite hva som hadde skjedd med ONS. Det er grenser for hvor lenge en solid og permanent utstilling som ONS primært er kunne overlevd i midlertidige bygninger og telt! ONS har representert en enorm verdiskapning for hele Stavanger-regionen.

Vikinghallen: Denne er nylig tatt i bruk. Viktig for klubben med fantastisk samspill med videregående skoler! På samme måte som i DNB Arena har kommunen kjøpt tid for breddefotballen.

I tillegg er Storhallen her (idrett), tennishallene, Stavanger forum konferansesenter, IMI Forum hallen med plass tilomkring 1600 mennesker, tre hoteller, parkeringsanlegg i øst og ikke langt verken til turnhallen, Siddisstova eller Rogaland kunstmuseum og Hansons Minde.

Utviklingen av Stavanger Forum-området har vært eventyrlig. Det har i de siste måneders ordskifte vært hevdet at område har vært preget av samrøre, feilslått politikk og et lukket system. Det er feil. Det har vært en villet politikk, med ryddige prosesser og vedtak. Stavanger kommune har utviklet området etter en visjon om både flere permanente bygg, finere uteområder og større fleksibilitet. Rett og slett utviklet et konferanse- og messeområde med topp standard.

Området er et løft både for messedeltakere og de som bor i nærområdet. Det er merkelig at kritikken reises når det hele står ferdig. Det har i stor grad vært tverrpolitisk vilje til å utvikle området. Det er utviklet over tid og dermed har ulike eier- og organisasjonsformer vokst fram. Stiftelsen Ishallen, Stiftelsen Stavanger Forum, Stavanger kommune som eier av Storhallen, privateide DNB Arena, Vikinghallen osv.

Bevares, alt skal være gjenstand for å bli gått i sømmene. Men det betyr ikke at dette prosjektet har sporet av underveis. Det har vært en ønsket politikk til byens beste. Og det har vært en utbygging som har vært støttet av Venstre. I Venstre så heier vi videre på dette området.

Satsningen handler om å ta Stavanger inn i en ny tid. Det er det dette store området representerer. Intet mindre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**