Velkommen til årsmøte i Evje og Hornnes Venstre!

Vi er litt sent ute, men nå blir det årsmøte i lokallaget torsdag 26.februar 2015 kl. 19 på kommunehuset på Evjemoen. Umiddelbart etter årsmøtet vil vi debattere utkast til program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Årsmøtet

Under selve årsmøtet skal vi i tillegg til vanlige årsmøtesaker se på punkter til valgkampplan. Denne vil bli bearbeidet og presentert på et medlemsmøte som vi avholder før påske.

Programutkast

Vi har også jobbet fram et programutkast som skal debatteres på medlemsmøte umiddelbart etter avslutning av årsmøtet. Her har vi programpunkter på skole og skolestruktur, legevaktordningen, næringsutvikling og bredbånd, for å nevne noe.

Vi ønsker alle medlemmer og interesserte hjertlig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**