En mer human rusomsorg

Ketil Kjenseth
- Jeg er svært glad for at iskanten flyttes sørover. Det er nå enighet på Stortinget om en helt tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette har lenge vært Venstres mål, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Cathrine Dokken

Venstre fremmet i dag forslag på Stortinget om 11 konkrete tiltak for en mer human rusomsorg. – Det er viktig at vi møter rusavhengige med et tilpasset og effektivt behandlingstilbud over hele landet, sier helsepolitisk talsmann i Venstre, Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Europatoppen for antall døde

– Norge ligger i Europatoppen for narkotikarelaterte dødsfall. Det er en situasjon vi ikke kan være bekjent av, og som har fått vedvare alt for lenge, sier Kjenseth. Han trekker frem 24-timers behandlingsgaranti, kompetanseheving i ettervernet og økt bruk av Narkotikaprogrammet med domstolskontroll som spesielt viktige tiltak.

Straff er ingen løsning

– Rusavhengighet er i dag anerkjent som en sykdom, men fremdeles er straff et av virkemidlene som brukes mest. Det mener Venstre er en dårlig løsning for den rusavhengige, og en dårlig løsning for samfunnet. Vi må i stedet styrke behandlingsapparatet i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og sørge for at alle får et individuelt tilpasset tilbud, sier Kjenseth.

Behandling innen 24 timer

– Først og fremst er det avgjørende å få på plass en behandlingsgaranti med en klar tidsfrist for mennesker som er motivert for å ta steget over i en rusfri tilværelse. I dag blir alt for mange sendt fra avrusning tilbake til gata. Det kan knapt være overraskende at mange sprekker når oppfølgingen ikke er til stede. Venstre foreslår derfor at alle som er inne til avrusning skal få time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer, noe som har gitt gode resultater i Stockholm, fortsetter han, og understreker at det må være faglige vurderinger som ligger til grunn for hvilket behandlingsopplegg som tilbys den enkelte.

Vi håper nå et flertall på Stortinget kan slutte seg til våre forslag, slik at flere rusavhengige kan få bedre behandling og et bedre liv

Ketil Kjenseth

Heroinassistert behandling

– I dag er enkelte av de mest virkningsfulle behandlingsmetodene forbudt. Venstre har foreslått å åpne for heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne, myke opp sprøyteromsforskriften slik at også andre rusavhengige enn de som bruker heroin med sprøyte kan dra nytte av dem, og øke bruken av substiusjonsbehandling i de tilfellene det er den medisinsk beste løsningen. På sikt ønsker Venstre å lære av suksessen i Portugal, hvor man har gått bort fra bruk av straff i narkotikapolitikken. Vi håper nå et flertall på Stortinget kan slutte seg til våre forslag, slik at flere rusavhengige kan få bedre behandling og et bedre liv, avslutter Kjenseth.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene om nye tiltak for en mer human rusomsorg (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**