Barnehage der du bor

(Foto: Dreamstime.com)

Vi vil tilby nærbarnehage til alle som ønsker det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tid til barna
Venstre vil ha et system med mer tillit til kompetansen til de ansatte i barnehagene og skolene. Vi vil redusere sentralstyring, rapportering og skjemavelde. Vi vil ikke at kartlegging i barnehagen, som for eksempel TRAS, skal gå på bekostning av pedagogisk nærvær. Barnehagene i Bergen er av god kvalitet, men Venstre vil gjøre dem enda bedre. Vi vil prioritere flere pedagoger i barnehagene, og sier ja til en kommunal bemanningsnorm.

Barnehage fra ett år
For mange foreldre er det et stort problem at retten til barnehageplass er knyttet til om barnet er født før eller etter 1. september i et gitt år. Venstre vil innføre en ordning med rett til barnehageplass ved fylte ett år.

Nærbarnehager
Venstre vil jobbe for at alle som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. Kort vei til barnehagen er god politikk for barna, for foreldrene, og for miljøet.

Les mer om politikken vår her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**