Fjordkryssing, fornuft og følelser

Dessverre ønsker ikke FrP å bruke lokalkunnskap til å avvise en broforbindelse over Oslofjorden via Jeløy.

Man blir faktisk pinlig berørt når Arild Svenson forsvarer at FrP ikke vil velge vekk broløsning mellom Jeløy og Horten samt mellom Jeløy og Mosseskogen, når det gjelder utredningen om fjordkryssing.

Mens alle andre partier i Moss vil velge bort bro mener FrP “de foreliggende opplysningene for mangelfulle til å kunne konkludere for eller i mot” samt at denne informasjonen “ikke finnes på noen av KVUens 132 sider, eller det er for tidlig i fasen for å kunne si noe konkret om det ennå.”

Det er direkte pinlig når ett av byens partier tydeligvis ikke vet hvilke kulturverdier som finnes i egen kommune i de aktuelle områder. Enda mer pinlig er det dersom de vet men later som om det ikke er mulig å ta stilling til det nå.

Sjøfugl

Foto: Thor Foss

Forslaget om broløsning vil medføre et brohode ved Gullholmen. Det vet vi. Vi vet også at Gullholmen har stor betydning for trekkfugler i Oslofjorden og at den ligger i et vernet område. For Venstre er det umulig å overse at landskapsvernet blir direkte truet ved en broløsning. Heldigvis sier alle andre partier utenom FrP allerede nå nei til å true dette unike området på denne måten.

Forslaget om bro over Mossesundet vil gå mellom Rosnes-området og Mosseskogen. Det vet vi. Vi vet også at i dette området har vi viktige kulturverdier på Røysåsen, rundt Molbekk og Kjellandsvik for å nevne noen. Vi vet også at vi har en unik biologi på begge sider av sundet. Dette er ikke Venstre villig til å ødelegge for å få en broløsning. Heldigvis sier heller ingen andre partier enn FrP ja til å true dette området slik en broløsning vil gjøre.

Miljø er lønnsomt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det er nettopp dette kommunens faglige ekspertise også anbefaler å si nei til. De har vurdert konseptet med bro opp mot sin lokalkunnskap om disse områdene og konkludert med at dette “er i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, landskap, friluftsliv, folkehelse og byutvikling og kan derfor ikke aksepteres.”

Lokalkunnskap er ofte avgjørende for hvordan man stiller seg til utfallet av saker. Slik er det i mange saker og slik er det for denne. Dette gjelder for alle partier og det er noe vi alle poengterer i ulike sammehenger.
Her kunne alle partier stått samlet om nei til bro, slik Venstre håpet og ønsket. Derfor er det både underlig og pinlig når FrP så tydelig avstår fra lokalkunnskap når de skal vurdere denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**