Norge i det europeiske toppsjiktet på integrering

Foto: Marius Nyheim

Forholder seg ikke til virkeligheten

– De som sier at vi har mislyktes med integreringen forholder seg ikke til virkeligheten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande i en kommentar til Dagsavisen.

Antallet innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre har mer enn doblet seg de siste ti årene. Debatten om utfordringer knyttet til innvandring, og spesielt uttalelsene fra Frps Per Sandberg i forrige uke, er med på å skape et helt feil bilde av situasjonen. Derfor mener Trine Skei Grande det er viktig å nyansere bildet og supplere med litt fakta som har en tendens til å bli borte i debatten.

– Det som skaper grunnlag for rekruttering til ekstreme miljøer er utenforskap grunnet manglende toleranse og respekt. Men på integreringsfeltet gjøres det mye bra arbeid, sier Skei Grande til Dagsavisen.

Oslo i Europatoppen

Hallstein Bjercke
– Barn med minirotitetsbakgrunn gjør det ikke bare bra, men søker seg også videre til studier som jus, medisin og ingeniør, sier Bjercke til Dagsavisen.

I Oslo har 27 prosent av befolkningen minioritetsbakgrunn, og det bor folk fra mer enn 150 land i byen, ifølge statistikk fra Oslo kommune. Samtidig ligger byen helt i toppsjiktet på integrering i Europa.

– Ifølge Europarådets index for integrering ble Oslo nummer 2 blant 46 andre Europeiske byer i 2012, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke til Dagsavisen. Han gir mye av æren til innsatsen i skolen og viser til snittet på nasjonale prøver. Både Grorud og Stovner bydel scorer bedre enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver.

– Barn med minirotitetsbakgrunn gjør det ikke bare bra, men søker seg også videre til studier som jus, medisin og ingeniør, sier Bjercke til Dagsavisen.

Trine Skei Grande har også merket seg at skoler i Oslo med høy minoritetsandel oppnår resultater som plasserer dem omtrent på landsgjennomsnittet.

– Når vi diskuterer integreringspolitikk, er det viktig at vi også ser på hva som er bra og lærer av det. Når Vahl skole på Tøyen gjør det like bra som kommuner i Østfold og Telemark viser det tydelig at vi lykkes med integrering i byen, sier Grande.

Les hele saken i Dagsavisen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**