Sentrumsplanen og havna – etter mitt syn

Harstad
nettfoto.no, nettfoto.no

Til Harstad Tidende sier Høyres ordførerkandidat Helge Eriksen 24.2 følgende om utvikling av sentrum: ”Det vil etter mitt syn være en fallitterklæring dersom vi ikke klarer å få hånd om disse steinmassene tilnærmet gratis fra Statens vegvesen, masser som vil bidra til å gi byen et nytt utviklingsareal som blant annet kan benyttes til lett tilgjengelig overflateparkering (…)”. Det er mer åpenbart enn noensinne at Høyre og Venstre har svært ulike tanker om hva som er et godt sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad Venstre mener vårt sentrums tre fremste fortrinn er nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Vi ønsker å utvikle og ta vare på disse. Vi mener derfor fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende areal er veien å gå; framfor tillegg av nytt areal. Vi mener at økt areal i havneområdet slik utfyllingen er planlagt fra havnas side, vil gjøre sentrum mindre kompakt og identiteten som sjønær mindre tydelig gjennom å ta vekk siktlinjene utover havet. Samtidig vil vi understreke at ei velfungerende og god havn er viktig for Harstad; her er Høyre og Venstre enige. Harstad Venstre understreker at det finnes andre løsninger her enn havnas ene.

Harstad Venstre mener det i dag er tilstrekkelig parkering i Harstad sentrum. For å oppnå et levende og grønt sentrum må bilene i større grad vekk fra gatene. Venstre ønsker å redusere overflateparkeringen i sentrum, og legge til rette for innfartsparkering i fjell/parkeringshus. Dette vil måtte skje i samarbeid med private aktører. Harstad Venstre erkjenner samtidig at tilgjengelig parkering er et virkemiddel også for å trekke kunder til sentrum framfor kjøpesentre. Dette bør balanseres gjennom gratis korttidsparkeringsplasser og tilgjengelige handikap-parkeringsplasser. Det bør aldri mer være slik at det er bilene som har den beste utsikten.

Som politikere og som borgere må vi sette oss mål for hvilken sentrumsutvikling vi ønsker. Venstre ønsker et grønnere og mer levende sentrum. Venstre tror ikke dette blir til gjennom mer steinmasser i fjæra, men gjennom bedre utnyttelse av eksisterende areal og mindre overflateparkering. Det vil være ei fallitterklæring om vi lot særhensyn gå foran hensynet til helheten.

Maria Serafia Fjellstad
Leder Harstad Venstre/ Venstres førstekandidat

Harstad
nettfoto.no
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**