Venstres offentlig eierskapspolitikk – ansvarlig, grønn, og balansert

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Venstre har blitt enig med regjeringspartiene om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre er opptatt av å kunne sikre en fremtidsrettet, balansert, grønn og ansvarlig eierskapspolitikk.

Det skal gjennomføres utredninger og reformer før det skal vurderes nye fullmakter. Fullmakten til nedsalg i Telenor blir vedtatt med forsikringer om at kritisk infrastruktur blir ivaretatt. Partiene er videre enige om å vente med å ta stilling til nedsalg i Flytoget inntil jernbanereformen er lagt frem.

– I Venstre er vi fornøyd med at det ikke blir snakk om enten helt eller delvis salg av Flytoget før regjeringen kommer med den lenge ventede jernbanereformen. Et eventuelt nedsalg må sees i sammenheng med denne. Vi har hele veien vært opptatt at statens eierskapsstrategi sikrer bærekraftige løsninger for fremtidens utfordringer på infrastruktur og klima, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**