Venstre – en politireform som setter folk først

Politi panser bil
Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen., Foto: (CC BY-ND 2.0) Politiet i Vestfold / Flickr.com

Venstre har sørget for en reform som gir politifolk mer tid til å være politifolk, og som gir et politi som er der når du virkelig trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Politireformen gjør politiet bedre i stand til å løse de oppgavene som vi forventer at et moderne politi skal løse. Mange rene byråkratoppgaver blir flyttet til andre etater, og politifolk får mer tid til å drive med politiarbeid.

Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert.

Tydelige krav til responstid. Du skal slippe å vente i timevis på politiet når du trenger dem, uansett i hvilken landsdel du bor.

Politiet skal ikke lenger henlegge saker når de vet hvem gjerningsmannen er uten at der særlige gode grunner til det.

Politiet skal bruke mer tid på, og bli flinkere til å forebygge kriminalitet, og de skal samarbeide mer med kommunene for å få det til.

Familievold og vold mot barn, både etterforskning og forebygging, skal prioriteres høyt.

Hverdagskriminaliteten skal etterforskes skikkelig. Du skal bli tatt på alvor også når det gjelder sykkeltyveri eller innbrudd i garasjen.

Det er avgjørende for Venstre at vi får en distriktsstruktur på politiet som ivaretar geografi og lokale forhold på en god måte, samtidig som de har nok ressurser til å kunne løse alle oppgavene nærmest mulig innbyggerne. Vi trenger derfor en reform som sørger for desentralisering av politikraft og mer synlig politi i gatene.

Det blir 12 politidistrikter i Norge, ikke 6 som var foreslått i politianalysen.

Ingen lensmannskontor skal legges ned uten politisk behandling.

Vi får til en løsning i Finnmark som ivaretar sikkerhet og beredskap og som er tilpasset de spesielle forholdene i nordområdene.

Politiet skal organiseres i bare 2 nivåer, ikke 3 som har blitt foreslått. På den måten sikrer vi en effektiv og ubyråkratisk struktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**