Styremøte Melhus Venstre 04.03.2015

Styremøte Melhus Venstre

Dato: 04.03.2015, kl. 18:00

Sted: Formannskapssalen, Melhus Rådhus

Deltakere: Jim André Stene, Siv Reitan, Jan Frode Hatlen, Lillian Thomassen,
Anders Almås Rofstad

Forfall: Ingen

Referent: Lillian Thomassen

Saksnr. Innhold
15/01 KonstitueringJim André Stene: Valgt som leder på årsmøtet

Resten av styret ble konstituert som følger (enstemmig):

Jan Frode Hatlen: Nestleder

Lillian Thomassen: Sekretær

Anders Almås Rofstad: Kasserer

Siv Reitan: VO-leder

15/02 BankforbindelseStyret vedtar at Melhus Venstre bytter bankforbindelse til Melhusbanken.

Anders, Jim og Siv starter en prosess for å få opprettet ny bankkonto og avsluttet gammel konto.

15/03 MøtedatoerI de tilfeller styret ikke møtes for å gjennomgå kommunestyrepapirene i forkant av møtene, så tas det en gjennomgang pr. mail eller telefon på forhånd.

Planlagte styremøter våren 2015: 22. april, 6. mai og 10. juni, alle kl. 18:00.
Jim André booker møterom og sender innkallelse.

15/04 ValgkamparbeidDet tas initiativ til å starte programarbeid i løpet av april /mai. Denne prosessen kjøres parallelt med egne møter etter behov. Jim Andre / Jan Frode har felles ansvar for å dra i gang dette.
15/05 Eventuelt· Lokalpolitisk nettverk 20.-22. mars på Hell. Den enkelte sjekker om tidspunktet passer og melder tilbake til leder.

 

Møtet fortsatte med generelle diskusjoner og orienteringer. Avsluttet kl. 20:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**