Trine Noodt med i Venstres arbeidsgruppe om kommunereformen

Trine Noodt, Foto: Leif Wasskog

Regjeringen legger i vår frem en stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene. Det skjer som del av den pågående kommunereformen. Venstre sentralt har satt ned en arbeidsgruppe for å diskutere temaet. Trine Noodt fra Alta og Finnmark Venstre deltar i arbeidsgruppa.

Innspillene fra gruppa vil danne grunnlag for Venstres posisjon i behandlingen av denne meldingen. Meldingen er varslet til påske, og innspillene til Stortingsgruppa må være klare i løpet av april. Det vil derfor være en hurtigarbeidende gruppe som etter planen møtes tre hele dager.

Første møte i gruppa vil finne sted på Stortinget fredag 27. mars. I dette møtet vil relevante innledere delta.

Med i arbeidsgruppa er:

André N. Skjelstad, stortingsrepresentant ( leder)

Espen Ophaug, bystyrepolitiker og fylkesleder i Oslo
Trine Noodt, fylkespolitiker i Finnmark og lokalpolitiker i Alta
Solveig Schytz, fylkespolitiker og fylkesleder i Akershus
Olav Kasland, ordfører i Bø, Telemark
Gunhild Berge Stang, fylkesleder Sogn og Fjordane
Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant og lokalpolitiker på Gjøvik
Gunnar Kvassheim, redaktør i Dalane Tidende og erfaren Venstrepolitiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**