Venstrepolitikere i formannskapet

Venstrepolitikere i formannskapet, Foto: H. I. Gamst

Sist onsdag var 2 representanter fra Venstre i formannskapet. -Det er viktig å delta i formannskapet fordi Venstre da kan påvirke politiske saker tidlig i behandligen, sier Terje Brenner(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker. Formannskapet møtes 12-14 ganger i året og har i tillegg oppgaven som Planutvalg i kommunen. -Arbeidet med forberedelse av politiske saker til kommunestyret starter i formannskapet og er derfor ofte den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunen vår, uttaler Venstres kommunestyrerepresentanter Brenner(til h. på bilde) og Venstres gruppeleder Hans I. Gamst(til v. på bilde).

I det sittende formannskapet har Felleslista 2 faste plasser. Venstre har første varamann til disse to plassene og til plassen til Søndre Land Bygdeliste gjennom et valgteknisk samarbeid (inkl. SV, og FrP). Arbeiderpartiet er representert med tre plasser, og Høyre med en plass gjennom et valgteknisk samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**