Venstre i BU – mer innflytelse til beboere og folkevalgte

Forrige bydelsutvalgsmøte gjorde mange viktige vedtak knyttet til Tøyensatsingen. Gamle Oslo Venstre har vært en helt sentral pådriver og premissleverandør for denne satsingen, og er godt fornøyd med de fleste vedtakene.

Bydelsutvalget vedtok programplanen for områdeløftet, som gir overordnede føringer for det videre arbeidet. Her hadde Venstre spilt inn en del forslag for å sikre at både beboerne på Tøyen og de folkevalgte får mer innflytelse. Det betyr i praksis å flytte litt flere beslutninger til prosjektkontoret og til bydelsutvalget, og å sørge for at det er direkte kontakt mellom prosjektkontoret og bydelsutvalget. Som konsekvens av dette vil bydelsdirektøren få en litt annen rolle. Venstre fikk delvis gjennomslag for disse forslagene.

I tillegg ble det vedtatt mange bevilgninger til ulike deler av Tøyensatsingen. Venstre støttet alle bevilgningene, men for noen av de tiltakene som var noe uferdige stemte vi for at det ble gitt begrenset støtte til oppstart, og at videre støtte forutsetter at det kommer ny søknad med bedre planer for hvordan midlene skal brukes.

Møtet vedtok også planløsning for bruk av Kolstadgata 1.

Her finner du protokollen (referatet) fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**