Styremøter vår 2015

På styremøtene planlegges aktivitetene i Tønsberg Venstre framover.

[b]Styremøter vår 2015:[/b]
Onsdag 4. mars
Onsdag 8. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 10. juni

Sted: Tønsberg Rådhus (sideinngang)
Tidspunkt: kl. 19.00

Ta kontakt på forhånd, tilfelle det blir endringer på møtested eller tidspunkt.
Styreleder Per-Olaf Skoglund Røed (tlf 48105770)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**