Trine Skei Grande lyttet til maritim næring

Trine Skei Grande i simulatoren på Norsk Maritimt Kompetansesenter, sammen med Gunn Berit Gjerde, Pål Grødahl, Arnfinn Ingjerde og Pål Farstad., Foto: Møre og Romsdal Venstre

Venstres leder lyttet oppmerksomt til Maritimt Forum Nordvest orientering på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hun fikk omvisning på Rolls-Royce sitt maritime opplæringssenter og møtte representanter for Rolls-Royce. Hun fikk høre om hvordan den maritime næringen mener Norge kan bli den ledende eksportør av ferdig utviklet, testet og utprøvd grønn maritim miljøteknologi og fartøyer til alle verdens land og flåter. Hun fikk også vite hvordan Norge kan vise vei ved å utvikle og implementere nullutslippsteknologi og miljøvennlige løsninger for skipsfarten og bli en foregangsnasjon internasjonalt.

 

Både stortingsrepresentant Pål Farstad, fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og Pål Midtsæther Grødahl i fra Ulstein Venstre var meget fornøyd med omvisningen og orienteringen i fra maritim næring. Spesielt at Norge kan etablere en miljøvennlig og effektiv kystfart, der kystflåten helt eller delvis er drevet med batterier, hybrid, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff var gledelig for miljøpartiet Venstre .

 

Venstre satte og pris på næringen sine tanker om en ”Grønn Finansieringsmodel” for nybygg med lav eller nullutslippsteknologi innen den norske kystflåten og for den norske fergeflåten. Arnfinn Ingjerd i fra Maritimt Forum la vekt på at for å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport i norske farvann må hele den norske maritime verdikjeden løfte sammen. Myndigheter, lasteiere, speditører, rederier og leverandører. På denne måten Norge kan etablere verdens mest effektive og miljøvennlige fartøyer uttalte Ingjerd.

 

Det ble også diskutert hvordan man kunne få de mange fergesambandene som er egnet for elektrifisering over på denne framdriftsformen ved at staten samordner anbudene for ferger og hurtigbåter og stiller krav om teknologi for minimalt med utslipp. Tema som strøm i fra land og rensing av utslipp fra motorer når skip ligger til land ble og tatt opp. Dette spesielt for å redusere lokale utslipp på steder som for eksempel Geiranger.

 

Venstres leder Trine Skei Grand syntes at tanken om at vi kan bruk norskekysten som «inkubator» for ny miljøvennlig teknologi og dermed ta en ledende posisjon i dette nye voksende, grønne markedet var gode tanker. Venstre anerkjente også at de store omstillingene som er nødvendig globalt for å nå utslippsmålene, kan gjøres til Norges fordel gjennom en videre utvikling de maritime næringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**