Avlys retningsvalget

Landskap Sande
Landskap Sande, (Foto: Line Stendbrenden)

Alternativene må kartlegges. Sande kommunes viktigste sak fortjener er skikkelig behandling. Gi innbyggerne fakta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sande kommune står foran sin viktigste beslutning på mange år. Skal vi slå oss sammen med kommunene sør for oss eller nord for oss? Saken er for viktig til å ikke gjennomføre prosessen skikkelig. Det er etter Venstres mening meningsløst å gjennomføre et retningsvalg før fakta er på bordet. Og det er det først når resultatet av forhandlingene med begge alternativene foreligger.

Mandag denne uken fikk vi resultatet av spørreundersøkelsen kommunen har gjennomført. Undersøkelsen viser at Sandesamfunnet er delt så og si på midten. Heldigvis legger ordføreren opp til å utsette retningsvalget til høsten. Han burde forslått å avlyse det. Etter Venstres mening er vi best tjent med å ikke avgjøre retning før resultatet av forhandlingene er klare. Og de forhandlingene må vi gjennomføre med begge alternativer samtidig.

Ordføreren og ordførerkandidaten fra AP har lenge hevdet at vi ikke kan forhandle begge veier. Råd fra fylkesmannen, hastverk fra 3K-kommunene og press fra kommunalminister Sanner brukes som argumenter for å slippe forhandlinger. Venstre stiller seg undrende til dette. Å motstå press er viktige egenskaper for politikere som vil gjøre gode valg. Dersom det er ordet forhandlinger som er utfordringen kan Venstre fint nøye oss med samtaler, utredninger eller sonderinger. Poenget må være å i langt større grad avdekke fakta og ikke stress beslutningen om å raskest mulig ta et retningsvalg.

Etter Venstres mening burde Sandes snarest avklare hva som er de viktigste kriteriene for Sandes innbyggere i en sammenslåing. Når vi vet hvilke verdier, tjenester og tilbud som er viktig for oss bør vi forhandle med begge parter for å sikre at vi får mest mulig gjennomslag for dette. Fakta om de ulike alternativene må avdekkes slik at vi med trygghet kan si hva de vil medføre for Sandes innbyggere. På denne måten vil vi sikre et informert retningsvalg.

Gjennomfører egen undersøkelse

Venstre gjennomfører i disse dager en egen undersøkelse der vi forsøker å belyse om innbyggerne mener at den informasjonen de har fått er tilstrekkelig for å beslutte retning for kommunesammenslåingen. Etter Venstres mening er det kartlagt altfor lite av forskjellene i de to alternativene. Annonsene som administrasjonen har produsert belyser i liten grad forskjellene i alternativene. Venstre opplever at å gjennomføre et retningsvalg kun basert på følelser splitter bygda i to. Dette er ikke en god forutsetning for en vellykket kommunesammenslåing. Vi skal bo side om side også etter kommunereformen. Dette er et for viktig spørsmål til å gjennomføres i så dårlig prosess vi har sett så langt. Fakta må på bordet og forhandlingsresultatene bør etter Venstres mening legges til grunn for en endelig beslutning.

Videre spør vi innbyggerne om de ikke synes det er en god ide å forhandle med begge parter. Slik vil vi kunne sikre at det som er viktig for Sande i fremtiden blir en realitet i en ny kommunestruktur. Å ikke benytte seg av den muligheten man har når man er ettertraktet av to parter fremstår som underlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**