– En krevende periode

Foto: Glåmdalen

Det har vært krevende tider i opposisjon for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det har vært en svært krevende periode, og det har mange ganger vært tungt å være medansvarlig for dårlig styrte politiske prosesser. Både skolestruktursaken, Haslemoen-saken, og saken om kommunesammenslåing er svært viktige saker som vi sterkt skulle ønsket hadde blitt gjennomført på en helt annen måte, sier kommunestyrerepresentant for Våler Venstre Ole Frode Mikkelsgård.

Mikkelsgård er klar på at det er posisjonen, hvor Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet har flertall, som må ta ansvar for situasjonen, og de dårlige prosessene som har vært.

– Det har ikke stått på konstruktive innspill fra opposisjonen i disse sakene, men dessverre opplever vi gang på gang at beslutningene tas på bakrommet, sier Mikkelsgård.

Med bakrommet mener han de mange gruppemøtene som Arbeiderpartiet har både forut for og som regel flere av i løpet av møtene.

– Det er påtakelig at en ikke tør å la diskusjonene gå åpent, men at en i stedet må avslutte gode diskusjoner og så bestemme seg i partiet på bakrommet. Dette er regelrett feigt, det forhindrer konstruktivt samarbeid på tvers av partigrensene, og det fører til mange dårlige vedtak, dessverre, fortsetter Mikkelsgård.

Han ønsker en helt annen politisk styring, hvor åpne og gode diskusjoner verdsettes, og de gode ideene tas vare på – uansett hvem som kommer med dem. Dette er svært viktig for videre politisk arbeid, og har vært programfestet i Våler Venstres partiprogram for 2011-2014. Ut fra erfaringene fra denne 4-års perioden er det ikke utenkelig at slike formuleringer også finner veien til neste partiprogram.

– Våler trenger en ny kurs, og går inn i en kritisk periode, hvor mye av Vålers fremtid skal formes for mange år framover. Vi kan ikke lenger godta dårlig politisk styring, og reddes av at administrasjonen holder budsjettene. Vi må erkjenne fakta, og gå for en ny kurs og bedre framtid for Våler, avslutter Mikkelsgård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**