Lokalpolitisk nettverk i nord

Venstres Hovedorganisasjon og Troms Venstre har gleden av å arrangere Lokalpolitisk nettverk i nord for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard Venstre 7-8. mars i Tromsø. Hovedinnledere er Terje Breivik og Torild Skogsholm. Her finner du programmet for helgen, -med forbehold om endringer. Velkommen!

Lørdag 7. mars:
1300 Lunsj
1345 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Presentasjonsrunde og gjennomgang av program
1415 Terje Breivik, stortingsrepresentant og nestleder
Venstres politikk for skole og velferd, innledning og diskusjon i plenum
1600 Pause
1615 Torild Skogsholm, sekretariatsleder
Valgkampanjen 2015, velgerprofil, kommunikasjonsprofil og forventninger, innledning og diskusjon i plenum
1800 Pause
1815 Mediekonkurranse
Introduksjon og innlevering
Politiske uttalelser
Presentasjon
1845 Møte for landsmøte-delegasjoner
2000 Felles middag

Søndag 8. mars:
0900 Generell politisk debatt
Innledninger v/ politikere fra Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
1030 Skolering
Nye nettsider, særlig for lokallagsledere
Photo shoot
Toppkandidater
1130 Pause
1145 Politiske uttalelser
1230 Mediekonkurranse
Presentasjon og avstemming
1300 Avslutning og lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**