Troms Venstre gir ikke opp jernbane til Nord-Norge

Irene Dahl
Irene Dahl

NORDLYS OG NORD-NORGE
Av Irene Dahl, fylkesleder Troms Venstre

Nordlyslederen torsdag 26. februar har følgende kraftsats i avslutningen: “Hvis det eneste SV kan by velgere i nord, er det mosegrodde kravet om en jernbane i Nord-Norge, som de færreste tror vil bli realisert, nærmer partiet seg solnedgangen”

Nå er jeg ikke så opptatt av SVs skjebne, men det er forstemmende at vår såkalte landsdelsavis tydeligvis avslører en holdning til det å bygge jernbane nordover som er tilnærmet destruktiv.

I 2040 (det er 25 år til) er godstransporten i nord beregnet å være 5 ganger større enn i dag. Er det tusenvis av nye trailere langs E 6 som skal være løsningen? Kunne det kanskje være en ide å begrense denne trailerveksten ved å bygge ut en rask, transporteffektiv og miljøvennlig kommunikasjonsåre nordover? Fins det en mulighet for at slike tanker kan trenge inn i en åpenbart snever redaktørhjerne?
Innlegget sto på trykk i Nordlys 02.03.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**